bog: Revisorhåndbogen 2023 - Revision
2.025,00 kr. 2.531,25 kr. inkl. moms

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Revision omfatter gældende revisorlov med tilhørende bekendtgørelser, herunder de seneste ændringer af revisorloven og Erhvervsstyrelsens bekendtgørelser til loven. Herudover gældende standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver – baseret på internationale standarder – samt standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber. Endvidere indeholder bogen ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”.

Endelig indeholder bogen standarderne for offentlig revision, der er relevante for godkendte revisorer (SOR 5, 6 og 7), samt eksempler på og paradigmer for revisors erklæringer i disse institutioner.

Håndbogen indeholder også regler for revisors etiske adfærd og en oversigt over standarder mv. fra International Federation of Accountants (IFAC).

Se også Revisorhåndbogen 2023 - Regnskab.

Begge titler kan også købes som en samlet pakke i abonnement, læs mere her


Bemærk

Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbogen - Regnskab udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk