Revision i Praksis – Planlægning, Udførelse, Konklusion
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms

Sådan foretager du en revision

Denne bog giver dig overblik over revisionsprocessens praktiske forløb. Bogen viser trin for trin, hvordan revisionsstandardernes og lovgivningens krav til en revision omsættes til praksis.

Bogen er opbygget, så den giver en kortfattet gennemgang af teorien bag revisionsprocessen med udførlige henvisninger til regler og revisionsstandarder. Teorien er suppleret med figurer og eksempler, der viser strukturen for indholdet af forskellige former for revisionsdokumentation, eksempelvis forslag til indhold af en overordnet revisionsstrategi, en revisionsplan osv.

Endvidere understøttes gennemgangen af en lang række praktiske eksempler på udførelse af revisionen. Disse praktiske eksempler tager bl.a. udgangspunkt i den fiktive casevirksomhed Danbil A/S og Danbil-koncernen og giver et konkret billede af, hvordan en revision forløber.

Til bogen hører Revision i praksis - Eksempelsamling med uddybende og fuldstændige eksempler på revisionsdokumentation (opgaveaccept, planlægning, risikovurdering, arbejdspapirer, rapportering mv.).

Ønsker du at bestille både Revision i praksis – Planlægning, udførelse, konklusion og Revision i praksis - Eksempelsamling som et samlet pakketilbud, kan dette bestilles hos kundeservice via e-mail: post.dk@karnovgroup.com eller telefon 33 740 740.

Henvis til bestillingsnummer 61933270.
Prisen på pakketilbuddet er: 1296 kr. ekskl. moms.

Målgruppe

Bogen er et godt værktøj for praktiserende revisorer. Studerende kan anvende bogen som lærebog i revision.

Om forfatterne

Forfatterne er Sumit Sudan (Deloitte), Martin Samuelsen (Mazars), Henrik Parker (KPMG) og Christina Maria Davidsen (Ernst & Young). Alle forfatterne er statsautoriserede revisorer og er tillige forfattere til en række bøger og artikler om revision og regnskab, ligesom alle forfatterne har undervisningserfaring.