Regnskab og revision i visse fonde og foreninger
516,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms

Overblik over spændvidden af revisionen vedr. fonds- og foreningsområdet

Bogen gennemgår regnskabsaflæggelse og revision på fonds- og foreningsområdet. Hertil inddrages selskabs- og skatteret i det omfang, der er nødvendigt for at skabe en forståelsesramme for revisor og regnskabsaflægger.

Revision og regnskab på fonds- og foreningsområdet vægtes relativt lidt i normale fremstillinger i litteraturen i forhold til de velkendte reguleringer af aktie- og anpartsselskaber. Denne bog skal medvirke til at råde bod herpå.

Bogen vedrører bl.a. reguleringen af store velkendte erhvervsdrivende fonde som eksempelsvis Novo Nordisk Fonden, den faglige del af forenings-Danmark som f.eks. 3F, DA og DI samt ikke mindst den almene boligsektor, der omfatter ca. 7000 afdelinger i 800 organisationer.

Bogen gennemgår overordnet set regnskabsaflæggelse og revision på følgende områder:

  • Erhvervsdrivende og almindelige fonde
  • Faglige foreninger
  • Andelsselskaber, andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar
  • Universiteter
  • Den almene boligsektor inden for det halvoffentlige område

Nyt i 2. udgave

Generelt er alle bogens kapitler ajourført i meget stort omfang.

Målgruppe

Bogen henvender sig først og fremmest til professionelle, der arbejder i fonde og foreninger, f.eks. ledelsesmedlemmer og økonomi- og administrationsansvarlige i de pågældende selskabstyper. Også ansatte i offentlige tilsynsfunktioner og praktiserende revisorer og advokater vil have gavn af bogen. Endvidere er bogen velegnet for studerende som introduktion til området.

Om forfatterne

Lars Kiertzner er lektor, ph.d. ved CBS. Han er statsautoriseret revisor og har i mange år undervist i og skrevet om emnet fonde i forskellige sammenhænge. Frank Thinggaard er professor, ph.d. ved Aarhus Universitet. Han har i adskillige år undervist i emnet almene boligafdelinger på boligøkonomiuddannelsen under Boligselskabernes Landsforening.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
1.1 Hvad bogen omfatter
1.2 Indledningsvist om regnskab
1.3 Indledningsvist om revision

2. Fonde
2.1 Fondsbegrebet
2.2 Fonde i tilbageblik
2.3 Lovgrundlaget
2.4 Erhvervsdrivende fonde
2.5 Almindelige (ikke-erhvervsdrivende) fonde
2.6 Beskatning af fonde

3. Faglige foreninger – “visse foreninger” i LFF
3.1 Foreningsret i faglige foreninger
3.2 Regnskabsaflæggelse i faglige foreninger
3.3 Revision i faglige foreninger
3.4 Beskatning af faglige foreninger

4. Økonomiske foreninger – amba og smba/fmba
4.1 Selskabsret for amba og smba/fmba
4.2 Regnskabsaflæggelse i amba og smba/fmba
4.3 Revision i amba og smba/fmba
4.4 Beskatning af amba og smba/fmba

5. Fonde og foreninger under offentligt tilsyn og kontrol – eksempler
5.1 Indledning
5.2 Fondsformen i uddannelsessektoren – universitetet som eksempel
5.3 Den almene boligsektor