Bog: Problemer fra revisors hverdag
312,00 kr. 390,00 kr. inkl. moms

Bogen beskæftiger sig med typiske problemstillinger fra revisors praksis

Heriblandt ved erklæringer med sikkerhed, fravalg af revision, erklæringer om assistance, erklæringer uden for godkendte revisionsvirksomheder, fortsat drift, opgavedokumentation, uafhængighed, ”problemklienter” samt reglerne i hvidvasklovgivningen.

Målgruppe

Bogens målgruppe er de praktiserende revisorer, som står over for udfordringerne i deres praksis. Endvidere studerende, der ønsker en mere praktisk belysning af den regulering, der møder dem på deres uddannelse.

Om forfatterne

Niklas Tullberg Hoff er registreret revisor og fagkonsulent i FSR-danske revisorer.
Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

Bogen findes også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Indledning
Kapitel 2: Erklæringer med sikkerhed på regnskaber
Kapitel 3: Fravalg af revision – begrænsende faktorer
Kapitel 4: Erklæringer om assistance
Kapitel 5: Erklæringer hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed
Kapitel 6: Specielt om fortsat drift
Kapitel 7: Opgavedokumentation
Kapitel 8: Uafhængighed
Kapitel 9: Når der er ugler i mosen
Kapitel 10: Legitimation efter lov om hvidvask og finansiering af terrorisme