Bog: Pengeinstitutter i Danmark
1.148,00 kr. 1.435,00 kr. inkl. moms

Med et helt nyt forfatterhold og med en gennemgribende fornyelse bygger bogen på idegrundlaget fra "Dansk Bankvæsen", der i perioden 1991-2011 blev udsendt i seks udgaver.

Uddrag fra anmeldelsen Bankbibel udkommet i ny udgave af Finanswatch: "… I forordet understreger forfatterne, at bogen ikke skal læses som en lovkommentar, men som ”en læse- og inspirationsbog” primært til medarbejdere og ledelser i banker herunder bestyrelsesmedlemmer. En større ændring i forhold til de tidligere udgaver af Dansk Bankvæsen er, at der ikke direkte optræder gengivelser af paragraffer og bekendtgørelser i bogen, men at der fokuseres på principperne bag reglerne...”

Bogen tager afsæt i de aktuelle forretningsmæssige udfordringer, pengeinstitutterne står over for i de kommende år med øget konkurrence fra andre sektorer, stadigt skærpede reguleringskrav, herunder kapitalkrav mv.

Pengeinstitutter i Danmark – virksomhed og regulering er en generel og tværgående beskrivelse af pengeinstitutternes forretning og regulering, men indeholder også en vurdering af de regler og vilkår, som pengeinstitutternes ledelser og medarbejdere virker under. Bogen giver samtidig et indblik i Finanstilsynets tilsynsmetoder samt erfaringerne med tilsynet med institutterne i praksis.

Målgruppe

Bogen er en håndbog for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i pengeinstitutterne samt for institutternes samarbejdspartnere og rådgivere, herunder revisorer og advokater og andre, der som led i deres arbejde beskæftiger sig med pengeinstitutforhold eller som søger nærmere kendskab hertil, f.eks. studerende, journalister og regnskabsbrugere.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Pengeinstitutternes rolle i økonomien
2. Pengeinstitutterne i samfundet
3. Pengeinstitutvirksomhed
4. Pengeinstitutterne og deres kunder
5. Ledelse og styring
6. Kapital
7. Pengeinstitutters risikostyring
8. Finansielle rapporter
9. Revision
10. Tilsyn med pengeinstitutter