Bog: Ny revisorlovgivning 2016/2017
408,00 kr. 510,00 kr. inkl. moms

”Bogen egner sig til både opslag og til samlet læsning. Der er kommet mange regler til i 2016/2017, og læseren får både overblik og viden om mange af de nuancer, som er værd at kende til for den praktiserende revisor.”

Uddrag af anmeldelse af Henrik Carmel i Signatur 4. Hele anmeldelsen er vedhæftet længere nede.

Ændringerne af rammerne for revisorer i 2016 er de største i ”mands minde” – og herunder klart større end de to seneste ændringer i henholdsvis 2003 og 2008.

Inspirationen til denne bog stammer fra arbejdet med den nye revisorlovgivning og herunder de mange spørgsmål, som vi mødte som undervisere på kurser i 2016 og blev stillet fra alle mulige hold, samt en strøm af faglige nyheder, notater og artikler i sammenhængen.

Bogen er overordnet todelt: Den første del omhandler ændringerne for virksomheder af interesse for offentligheden, mens den anden og største del omhandler revisorloven m.v. og dermed er bredt relevant.

Målgruppe

Bogens målgruppe er praktiserende revisorer, som kan få svaret på mange af de spørgsmål, som de stiller os i praksis. Og endvidere studerende, der ønsker en mere systematisk og praktisk gennemgang af den nye regulering, der møder dem på deres uddannelse.

Om forfatterne

Niklas Tullberg Hoff er registreret revisor og praktiserer i Augusta Revision i Hellerup.
Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Særligt om virksomheder af interesse for offentligheden (Public Interest Entities, PIE)
1.1 Minimumsimplementering om omfattede virksomheder – næsten
1.2 Forbudte ydelser og udnyttede optioner
1.3 Firmarotation
1.4 Loft over honoraret for ikke-revisionsydelser (Cappet)
1.5 Den nye revisionsprotokol til Revisionsudvalget
1.6 Særlige krav til revisionspåtegningen
1.7 Revisionsudvalg

Kapitel 2: Forhold der er relevante for alle revisorer
2.1 Direktivet er et minimumsdirektiv – men bredt i Danmark
2.2 Cooling off
2.3 Accept og fortsættelse af erklæringsopgaver med sikkerhed
2.4 Tiltrædende og fratrædende revisor
2.5 Krav om professionel skepsis
2.6 Nye krav ved koncernrevision
2.7 Den nye revisionspåtegning – og andre erklæringer
2.8 Kravet om revisionsprotokol bortfalder uden for PIEs
2.9 Nyt om kvalitetsstyring
2.10 Nyt om kvalitetskontrol – især i ikke-PIE revisionsvirksomheder
2.11 Nyt fra Revisornævnet
2.12 Nye bestemmelser og udvidet gennemgang
2.13 Nyt om uafhængighed
2.14 Kommunal og regional revision
2.15 De nye bekendtgørelser til revisorloven