Moms 1 - Fradragsret
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

Et dybdegående og sammenhængende billede af momslovens bestemmelser inden for fradragsområdet

Bogen er opbygget, så de overordnede bestemmelser uddybes og kommenteres, samtidig med at bogen indeholder detaljerede beskrivelser af fradragsreglerne for de mest almindeligt forekommende omkostninger i den moderne virksomhed.

Bogens struktur gør den velegnet som opslagsværk, og den er skrevet i et tilgængeligt sprog, der gør reglerne overkommelige og til at forstå, også hvis man ikke tidligere har beskæftiget sig “aktivt” med moms.

I bogen tager forfatterne stilling til, om kendelser og domme synes afgjort korrekt. Det kan være en stor hjælp for rådgivere og andre, som har brug for at vurdere konkrete sager.

Nyt i 5. udgave

Bogen er opdateret med ændret praksis fra EU-Domstolen og nyere dansk praksis. Gennemgangen af mødeservering, overarbejdsservering mv. er ajourført med de seneste og ganske væsentlige tolkningsbidrag. Derudover er reglerne om kørsel, herunder adgangen til køb af dagsbevis, udbygget.

Målgruppe

Bogen er den første i en serie om moms, udgivet af Karnov Group, og den retter sig mod alle, der beskæftiger sig med den momsmæssige fradragsret.

De andre bøger i serien

Om forfatterne

Søren Engers Pedersen er momsrådgiver med mange års erfaring fra det offentlige og revisionsbranchen. Han er medforfatter til Momsmanualen, EU-Momsmanualen og Afgiftsmanualen, ligesom han har omfattende undervisningserfaring fra kurser for revisionsbranchen, private og offentlige virksomheder.

Merete Andersen har flere års erfaring med momsrådgivning og førelse af momssager inden for advokatbranchen. Hun er redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland. Herudover underviser hun i momsret på Copenhagen Business School og på ASB (Aarhus School of business), og hun fungerer som censor på bl.a. uddannelsen Master i moms og afgifter.

Linda-Sophia har en bred erfaring med moms og afgifter inden for nationale og internationale virksomheder. Herudover har hun arbejdet med moms i kommunalt regi samt rådgivet foreninger og sociale institutioner i relation til moms og afgifter. Herudover er Linda-Sophia medforfatter på en række fagbøger og manualer om moms samt afgifter og er tilknyttet som underviser på bl.a. KU og CBS.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Momsen i Danmark
Kapitel 2: Grundlæggende betingelser for fradragsret
Kapitel 3: Fuld fradragsret
Kapitel 4: Ingen fradragsret
Kapitel 5: Delvis fradragsret
Kapitel 6: Delvis fradragsret – vare- og lastvogne
Kapitel 7: Fradragsret for fast ejendom
Kapitel 8: Regulering af momsfradrag for investeringsgoder
Kapitel 9: Godtgørelse af moms til virksomheder med forsikringsaktiviteter eller finansielle aktiviteter samt til visse transportvirksomheder
Kapitel 10: Krav til dokumentationen
Kapitel 11: Eksempler på fradragsretten for almindelige indkøb i en erhvervsvirksomhed