Bog: Generationsskifte - Omstrukturering

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Skat & Regnskab Onlinebogpakke.

1.281,00 kr. 1.601,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Hovedværket om generationsskifte og omstrukturering

Bogen giver en samlet fremstilling af skatteretlige, juridiske og praktiske aspekter ved rådgivning om generationsskifte, tillige med fokus på omstrukturering blandt andet som værktøj ved generationsskifte.

Der gives indføring i og juridisk analyse og diskussion af almindelige skatteretlige grundprincipper for afståelsesbeskatning af personer og selskaber samt af regler og praksis for værdiansættelse, gavebeskatning, skatteretlig succession, omgørelse og skatteforbehold og for udbytte- og sambeskatning mv. indenfor selskabsstrukturer.

Herudover beskrives de relevante privatformueretlige regler for ægteskab, skilsmisse, dødsfald og fremtidsfuldmagt mv. samt udvalgte aspekter af de selskabsretlige regler for interessentskaber, kommanditselskaber og kapitalselskaber.

Bogen refererer mere end 1.000 afgørelser fra domstole, landsskatteret og administrative myndigheder, heraf en betydelig del med udførlige kommentarer.

Samtidig indeholder bogen en række praktiske taleksempler og modelovervejelser og -eksempler.

Forfatterindtægterne for denne bog tilfalder Red Barnets arbejde for udsatte børn i Danmark

Målgruppe

Bogen er med sin bredde et relevant og nyttigt værktøj for rådgivere mv., der ikke har et indgående kendskab til alle de enkelte retsområder, og er samtidig i kraft af den juridiske dybde en nødvendig speciallitteratur for specialister indenfor generationsskifte og omstrukturering.

Om forfatteren

Michael Serup er advokat og partner i Bech-Brunn Advokatpartnerselskab og er i dag, med 30 års erfaring og specialisering, Danmarks førende rådgiver inden for generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer. Michael Serup har forfattet mere end 70 faglige artikler om skatteret og selskabsret og er samtidig forfatter til Fusionsskatteloven med kommentarer.