Dødsboskifte

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Dødsboskifte, 3. udgave er i produktion og forventes at komme på lager ultimo august 2022.

Denne bog vil også udkomme som onlinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

Denne nye udgave tager højde for betydelig, ny retspraksis siden bogens 2. udgave, som udkom for snart 10 år siden.

Bogen gennemgår bl.a. følgende emner:

 • Skifteretterne og autoriserede bobestyrere
 • Sondringen mellem arvinger og legatarer
 • Skifteværger
 • Retsstillingen for boets kreditorer
 • Boudlæg
 • Ægtefælleudlæg
 • Uskiftet bo
 • Privat skifte
 • Bobestyrerbehandling
 • Skifte af længstlevende ægtefællers fællesejemidler
 • Revision, boafgift og udlodning
 • Skifterettens behandling af tvister

Målgruppe
Bogen henvender sig til advokater, domstolsjurister, studerende og undervisere, ansatte i pengeinstitutter og forsikrings- og pensionsselskaber samt andre, der rådgiver om arveret og dødsboskifte.

Om forfatterne

Anne Louise Bormann er dommer i Højesteret.
Ib Hounsgaard Trabjerg er dommer i Østre Landsret.
Johan Hartmann Stæger er advokat og autoriseret bobestyrer.