Bog: Skatteretten 1
1.610,00 kr. 2.012,50 kr. inkl. moms

10. udgave af Skatteretten 1 er i produktion og forventes at udkomme i august 2024. Bogen vil også udkomme som onlinebog i Karnovs onlinebibliotek.

Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer.

Skatteretten 1 udkommer nu i 9. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning. 

Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten:

 • Skattesystemet
 • Skatteberegning og opkrævning
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Subjektiv skattepligt
 • Familiebeskatningen
 • Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning.

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Målgruppe

Skatteretten 1 har til hensigt at udgøre en håndbog for advokater, revisorer, skattemyndigheder og andre praktikere, og tjener som grundlag for undervisningen i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

 • Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Professor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
 • Partner, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.