Revisor - regulering & rapportering
691,00 kr. 863,75 kr. inkl. moms

Bogen omhandler, som den eneste, det samlede regelsæt, der gælder for danske revisorer og beskriver de krav, der i dag stilles til revisors rapportering.

Fokus er primært på særlige danske forhold, men bogen giver en samlet fremstilling af de krav, der stilles til revisors rapportering. Derved omfattes såvel de krav, der er fælles for det meste af verden, og de, der er specifikt danske.

Bogens første del indeholder en gennemgang af revisorlovgivningen, etik og uafhængighed. Dernæst behandles revisors centrale erklæringstyper, og til sidst beskrives krav og forventninger til revisors rapportering i revisionsprotokollen og andre former for intern rapportering.

Nyt i 4. udgave
Bogen er i fjerde udgave fuldstændig opdateret med de seneste standarder, herunder standarden om udvidet gennemgang samt EU-forordningen fra april 2014 med ikrafttrædelse juni 2016 samt ændringerne af revisorloven i 2016.

Målgruppe
Bogen henvender sig især til studerende ved landets universiteter og handelshøjskoler, men er også relevant for praktiserende revisorer og alle andre, der beskæftiger sig med revisors forhold.

Om forfatterne
Forfatterne er statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PwC, statsautoriseret revisor Peter Gath, EY, professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet, Cand.merc.aud Peter Krogh Olsen, EY og statsautoriseret revisor Jens Skovby, RevisorGruppen Danmark.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Den retlige regulering af revisors virksomhed
Kapitel 2 - Etiske regler for revisorer
Kapitel 3 - Begrebsramme for erklæringsopgaver med sikkerhed
Kapitel 4 - Overblik over systemet med revisionsstandarder
Kapitel 5 - Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber
Kapitel 6 - Revisors øvrige eksterne rapportering
Kapitel 7 - Erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3 og Erklæringer uden for revisorloven
Kapitel 8 - Revisionsprotokollen og anden intern rapportering