Danske perspektiver på revisorer og revision
449,00 kr. 561,25 kr. inkl. moms

Bogen omhandler emner, som ikke behandles eller som kun behandles i begrænset omfang i eksisterende lærebøger om revisorer og revision.

Dette skyldes først og fremmest, at lærebøger ofte er engelsksprogede, har en målgruppe af forskellige nationaliteter og dermed ikke dækker særlige danske forhold.

Bogens kapitler tager derfor i vid udstrækning udgangspunkt i særlige danske forhold, der har betydning for revisorer og revision.

Dette omfatter:

  • Kvalitetskontrol
  • Særlig regulering inden for visse brancher
  • Begrebet god revisorskik
  • Den danske ledelsesstruktur
  • Intern revision

I tilknytning hertil er målet at gå mere i dybden inden for de enkelte emner, end eksisterende litteratur har gjort hidtil. Dette kommer især til udtryk i et særskilt kapitel om betydningen af brancheforskelle og konsekvenserne af disse for revisionsprocessen. Det vises således, hvorfor og hvordan revisors forståelse for branche, virksomhed og forretningsmæssige risici er vigtig og får konkret betydning i revisionsprocessen.

Målgruppe

Bogen er lærebog ved cand.merc.aud.-studiet.

Om forfatterne

Bogens forfattere er lektor Thomas Riise Johansen, statsautoriseret revisor Martin Lunden, statsautoriseret revisor Mikkel Harloff-Helleberg og statsautoriseret revisor Christina Davidsen.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Revisorer, revision og andre erklæringsopgaver i Danmark
Kapitel 2 - Tilsyn med revisorer og revisionskvalitet
Kapitel 3 - Brancher
Kapitel 4 - God revisorskik
Kapitel 5 - Dansk corporate governance og revisionsudvalg: Betydningen for revisors funktion
Kapitel 6 - Intern revision