Controllerfunktionen. Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestress
296,00 kr. 370,00 kr. inkl. moms

Denne bog beskæftiger sig med effektiviseringen af controllerfunktionen med særligt fokus på håndtering af divergerende forventninger og rollestress.

Rollestress viser sig at være meget udbredt blandt controllere. For at kunne håndtere rollestress kræves der indsigt i hvilke stressorer, som forårsager den. Stressorer for en controller kan være: for mange opgaver, manglende viden/faglig opgradering, pres fra opdragsgiveren og meget andet. Bogen identificerer disse stressorer empirisk. Med udgangspunkt i udvalgte teorier og faglig litteratur vejledes læseren i, hvorledes disse stressorer kan forebygges og mindskes.

Mindsket rollestress øger controllerens mulighed for at være fokuseret, effektiv og efficient, hvilket øger mulighederne for at være værdiskabende for organisationen.
Bogen giver controlleren og selskabsledelsen en forståelsesramme at navigere efter i praksis for at begrænse og undgå rollestress.

Målgruppe
Bogen kan anvendes i undervisningen på cand.merc. samt være relevant for praktikere inden for controlling-området.

Om forfatterne
Bent Warming-Rasmussen, ph.d., er lektor i revision ved Syddansk Universitet. Han har udgivet 88 videnskabelige arbejder (artikler og bøger). Han er uddannet registreret revisor og har 12 års praksis i tre landsdækkende revisionsfirmaer. Herudover er han certificeret psykoterapeut.

Jesper Marquart er cand.merc. i Business Controlling fra Syddansk Universitet og har skrevet en kandidatafhandling om optimering af controllerfunktionen. Han har blandt andet være ansat som regnskabsanalytiker i Sydbank og arbejder i dag som Business Controller i Kastrup A/S.

John Wiingaard har 19 års erfaring som ekstern lektor ved Syddansk Universitet. Han har en cand.merc.aud. samt certificering som CISA og CRP m.v. Han har 18 års erfaring fra 3 internationale revisionsfirmaer samt 7 års erfaring med interne kontroller fra en finansiel og statslig virksomhed.

Jesper Raalskov, Ph.d. er Post Doc. ved Syddansk Universitet. Han forsker i rollestress. Adfærdsteori, rådgivning, talent-begrebet og Talent Management. Han har arbejdet 6 år hos Nykredit, dels som erhvervskundechef og dels som HR-konsulent, og har desuden 2 års erfaring som Projektkonsulent hos Business Kolding.