Terrorismeforsættet - En analyse af straffelovens § 114 (ph.d.)
796,00 kr. 995,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Terrorismeforsættet – En analyse af straffelovens § 114

Denne afhandling foretager den første samlede strafferetlige analyse af terrorismebestemmelsen i straffelovens § 114.

Afhandlingen klarlægger indholdet og rækkevidden af terrorismeforsættet i straffelovens § 114, og i forbindelse hermed behandles forholdet mellem terrorismeforsættet og bestemmelsens objektive gerningsmomenter samt samspillet mellem § 114 og §§ 114 b-e.

Den undersøger også, hvorvidt der er legalitetsmæssige udfordringer ved formuleringen og anvendelsen af straffelovens § 114 og fremsætter konkrete retspolitiske forslag, som vil kunne mindske sådanne udfordringer.

Afhandlingen indeholder endelig en kronologisk oversigt over alle afsagte domme vedrørende § 114 og §§ 114 b-e frem til den 31. marts 2023.

 

Målgruppe

Terrorismeforsættet henvender sig primært til de aktører, der til dagligt arbejder med terrorlovgivningen, herunder politiet, forsvarsadvokater, anklagemyndigheden og domstolene, men også til andre med en grundlæggende interesse for spændet mellem retssikkerhed og bekæmpelse af terrorisme.

 

Om forfatteren

Forfatteren, Nanna Grønning-Madsen, er adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og beskæftiger sig bl.a. med national og international strafferet, udlændingeret og retssikkerhed.