Revisors skriftlige erklæringer
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms

En praktisk fremstilling af regelsættet om revisors skriftlige erklæringer

Erklæringsstandarderne, som danske revisorer, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, skal følge, ændrer sig løbende, og det er derfor altid nødvendigt for en revisor at holde sig opdateret på seneste ændringer.

Denne bog retter sig mod løsningen af en række konkrete problemstillinger, som en revisor kan støde på ved afgivelse af erklæringer.

Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, og fremstillingen falder i to dele:

  • Del I gennemgår kravene til revisors erklæringer, og i den forbindelse behandles en række konkrete problemstillinger, der har vist sig med fortolkningen af erklæringsbekendtgørelsen.
  • Del II indeholder en omfattende eksempelsamling, der illustrerer udformningen af erklæringer inden for store dele af de områder, som revisor må beskæftige sig med efter revisorlovgivningen.

Nyt i 4. udgave

For at understrege tilknytningen til de internationale standarder og tydeliggøre forskellen mellem de forskellige typer erklæringer, er revisionsstandarderne (RS’erne) erstattet af Internationale standarder udgivet af IFAC (De internationale standarder), og de nye standarder skal anvendes med virkning for erklæringer, der udarbejdes 1. juli 2012 eller senere. Endvidere er ISA 700, 705 og 706 samt ISA 800, 805 og 810 endeligt implementeret.

Målgruppe

Bogen tjener som praktisk værktøj for revisorer og andre, som afgiver eller benytter skriftlige erklæringer i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. Bogen kan desuden med stor fordel benyttes i undervisningen på revisorkandidatstudiet.

Om forfatterne

Bogens forfattere – Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund – har dels en baggrund fra Revisorkommissionen og FSR’s revisionstekniske udvalg og dels en praktisk indgangsvinkel som statsautoriserede revisorer.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I. Oversigt over regelsættet om erklæringer
1. Revisors skriftlige erklæringer − en oversig
2. Lovgrundlaget for revisors skriftlige erklæringer
3. Erklæringer med sikkerhed
4. Erklæringer uden sikkerhed

Del II. Eksempelsamling
- Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab – ISA 700
- Revisionspåtegninger på regnskaber – ISA 700
- Den uafhængige revisors erklæringer på revisionsopgaver med særligt formål – ISA 800, 805 og 810
- ISA 800 Særlige overvejelser – Revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål
- ISA 805 Særlige overvejelser – Revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab
- ISA 810 Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag
- Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskaber
- Review (gennemgang) af regnskaber
- Opgaver om review af historiske regnskaber ISRE 2400 (ajourført)
- Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning – ISRE 2410 DK
- Forbehold – Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring
- Revisionspåtegninger med forbehold
- Modifikation af udtalelse om ledelsesberetning
- Revisionspåtegning med supplerende oplysninger
- Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle informationer – ISAE 3000 DK
- Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger (budgetter og fremskrivninger) – ISAE 3400 DK
- Erklæringsopgaver om kontroller hos serviceleverandør – ISAE 3402
- Erklæringsopgaver med sikkerhed om opstilling af proforma finansielle oplysninger indeholdt i et prospekt – ISAE 3420
- Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning – ISRS 4400 DK
- Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger – ISRS 4410 (ajourført)
- Selskabsretlige erklæringer
- Selskabsretlige erklæringer mv.