Medieret - frihed og ansvar
988,00 kr. 1.235,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

I bogen behandles reglerne om mediernes frihed og ansvar, altså mediernes ytringsfrihed, ytringsfrihedens grænser, det særlige medieansvar, den retlige regulering af mediernes arbejdsmetoder og mulighed for at indsamle information, herunder reglerne om aktindsigt, reglerne om Pressenævnet og god presseskik samt reglerne om kildebeskyttelse.

Endvidere behandles i bogen grundtanker og problemstillinger som ud fra en mere samfundsmæssig tilgang er væsentlige, og som alle, der beskæftiger sig med medier og medieret, er nødt til at have i hvert fald et grundlæggende kendskab til.

Alle emner og problemstillinger i kapitlerne er analyseret i lyset af internationale instrumenter eller perspektiver, ikke mindst er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens praksis inddraget.

Medieretten er et tværfagligt fag, som med fundament i strafferetten og menneskeretten indeholder elementer af bl.a. forfatningsret, forvaltningsret, procesret og erstatningsret. Hertil kommer de specifikt medieretlige elementer, herunder reglerne om god presseskik.

Målgruppe

Bogen er skrevet til forskere samt jurister i retsvæsenet og medieorganisationerne, men den henvender sig til alle, der beskæftiger sig både teoretisk og praktisk med medier og medieret.

Om forfatteren

Trine Baumbach er docent, ph.d. og forskningscenterleder for Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.