Bog: Strafferettens specielle del
466,00 kr. 582,50 kr. inkl. moms

Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten

Strafferettens specielle del gennemgår emnerne:

  • Forbrydelser mod liv og legeme
  • Forbrydelser mod den personlige frihed
  • Seksualforbrydelser
  • Forbrydelser i familieforhold
  • Formueforbrydelser
  • Almenfarlige forbrydelser
  • Fredskrænkelser
  • Ærekrænkelser
  • Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge
  • Falsk forklaring, erklæring, anklage m.v.

Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.

Læs mere om den øvrige bog i serien her:
Strafferettens almindelige del I - Ansvarslæren, 6. udgave

Målgruppe

Bøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. forsvarsadvokater og ansatte ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.

Om forfatterne

Knud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovsrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.

Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, erstatningsret, rådgivningsansvar og revisoransvar. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, og af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser, ligesom han benyttes som voldgiftsdommer.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME
Kapitel 2 - FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED
Kapitel 3 - SEKSUALFORBRYDELSER
Kapitel 4 - FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD
Kapitel 5 - FORMUEFORBRYDELSER
Kapitel 6 - ALMENFARLIGE FORBRYDELSER
Kapitel 7 - FREDSKRÆNKELSER
Kapitel 8 - ÆREKRÆNKELSER
Kapitel 9 - FORBRYDELSER VEDRØRENDE DOKUMENTER, MÆRKER OG PENGE
Kapitel 10 - FALSK FORKLARING, ERKLÆRING, ANKLAGE M.V.
Kapitel 11 - TERROR