Bog: Anonyme vidner og hemmelige agenter
412,00 kr. 515,00 kr. inkl. moms

Praksisorienteret værk, der også leverer en kritik af retsplejelovens bestemmelser om anonyme vidner og agenter fra 2002/03.

Bogen tager spørgsmålene om brug af anonyme vidner, politiets anvendelse af agenter i efterforskning samt begrænsninger i forsvarerens adgang til aktindsigt til behandling. Grundige referater af afgørelser samt behandling af forhold ved vidneførsel gør bogen praktisk anvendelig i arbejdet med straffesager.

De nye bestemmelser blev af mange betragtet som dybt kontroversielle på vedtagelsestidspunktet, og forfatteren kritiserer lovteksten for ikke at tage højde for en række praktiske begrænsninger. Hans påstand er, at begrænsningerne derimod kan iagttages i forarbejder til bestemmelserne.

Om forfatteren

Jørgen Jochimsen har i 20 år arbejdet som landsdommer og er forfatter til en række artikler og bøger om straffeprocessuelle emner.