Bog: Skattestrafferet af Rønfeldt & Albrechtsens
1.048,00 kr. 1.310,00 kr. inkl. moms

Få en samlet fremstilling af skattestrafferettens almindelige og specielle del.

I bogen behandles de traditionelle, almindelige strafferetlige begreber, herunder forsøg, medvirken, forældelse, tilregnelse m.v. i en ren skattestrafferetlig kontekst - med en omfattende gennemgang af relevant praksis.

Bogen giver således et bredt overblik over strafferetlige spørgsmål og deres betydning i skattestraffesager. Derudover indeholder bogen en speciel del, hvor skatte- og momslovgivningens straffebestemmelser gennemgås i dybden, med udførlig henvisning til praksis. Endvidere gives en grundig fremstilling af EU-retlige og EMRK-retlige problemstillinger i relation til behandling af danske skattestraffesager, hvis betydning i nogen grad overses i dag.

Bogen giver således et samlet overblik over skattestrafferetten og belyser bl.a.:

  • Strafferettens hovedtræk med betydning for skattestrafferetten,
  • Administrative skattestraffesager,
  • Ansvarssubjekt og virksomhedsansvar,
  • Tilregnelse og vildfarelser,
  • Medvirken,
  • Forsøg, tilbagetræden fra forsøg og selvanmeldelse,
  • Skattestrafferetlig forældelse,
  • Sanktioner,
  • EU- og EMRK rettens betydning for skattestrafferetten.

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med skattestraffesager ved domstolene - uanset om det er som anklager, forsvarer eller dommer - og for alle, der beskæftiger sig med administrative skattestraffesager. Skatterådgivere vil også have gavn af bogen, idet bogen i stort omfang skitserer grænserne mellem lovlig og ulovlig skatteplanlægning og i særlig grad viser , hvilken konsekvens det har, hvis der rådgives om ulovlige skattemæssige forhold. Bogen kan ligeledes bruges af universitetsstuderende, der modtager undervisning i strafferet, skattestrafferet eller økonomisk kriminalitet.

Om forfatterne

Tobias Stenkær Albrechtsen er partner ved Skattesagsadvokaterne , hvor han arbejder med skatte og skattestraffesager. Thomas Rønfeldt er lektor i skatteret ved Aalborg Universitet og tillige videnjurist ved Skattesagsadvokaterne.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Almindelig del
Kapitel 1 - Hovedtræk i strafferetten med betydning for skattestrafferetten
Kapitel 2 - Administrative skattestraffesager
Kapitel 3 - Ansvarssubjekt og virksomhedsansvar
Kapitel 4 -Tilregnelse og vildfarelser
Kapitel 5 - Medvirken
Kapitel 6 - Forsøg, tilbagetræden fra forsøg og selvanmeldelse
Kapitel 7 - Skattestrafferetlig forældelse
Kapitel 8 - Sanktioner
Kapitel 9 - EU-rettens og EMRKs betydning for skattestrafferette

Speciel del
Kapitel 10 - Indledende bemærkninger
Kapitel 11 - Arbejdsmarkedsbidrag
Kapitel 12 - Kildeskatteloven
Kapitel 13 - Kommentar til kildeskattelovens § 74
Kapitel 14 - Kommentar til kildeskattelovens § 74A
Kapitel 15 - Kommentar til kildeskattelovens § 75
Kapitel 16 - Kommentar til kildeskattelovens § 76
Kapitel 17 - Kommentar til kildeskattelovens § 77
Kapitel 18 - Momsunddragelser
Kapitel 19 - Kommentar til momslovens § 81
Kapitel 20 - Opkrævningsloven
Kapitel 21 - Kommentar til opkrævningslovens § 17
Kapitel 22 - Kommentar til opkrævningslovens § 18
Kapitel 23 - Kommentar til opkrævningslovens § 18 a
Kapitel 24 - Kommentar til opkrævningslovens § 19
Kapitel 25 - Skattekontrolloven
Kapitel 26 - Kommentar til skattekontrollovens § 13
Kapitel 27 - Kommentar til skattekontrollovens § 14
Kapitel 28 - Kommentar til skattekontrollovens § 15
Kapitel 29 - Kommentar til skattekontrollovens § 16
Kapitel 30 - Skattekontrollovens indberetningspligter
Kapitel 31 - Kommentar til skattekontrollovens § 17
Kapitel 32 - Kommentar til skattekontrollovens § 18
Kapitel 33 - Straffelovens § 289