Bog: Ansvar for arbejdsskader - det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Bogen Ansvar for arbejdsskader, 3. udgave er i produktion og forventes at komme på lager primo maj 2021. 

Bogen belyser arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader.

Denne 2. udgave af bogen tilføjer desuden en grundig og samlet fremstilling af ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø – et emne, der har haft stort fokus i pressen og hos myndighederne de seneste år.

Bogen er velegnet som opslagsværk. Den formidler området i tilgængelig form og indeholder udførlig omtale af trykt og utrykt retspraksis. Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Den overordnede ansvarsvurdering
  • Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads
  • Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side
  • Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemidler, stilladser, stiger og løft
  • Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader
  • Egen skyld, forældelse og passivitet
  • Beviskravene i arbejdsskadesager
  • Udstykning af erstatningskrav og kommuners afledte krav med mulighed for regres

Målgruppe

Bogen henvender sig til de mange aktører, der beskæftiger sig med arbejdsskader, erstatning og arbejdsmiljøstrafferet, f.eks. advokater, domstole, fagforeninger, myndigheder og kommunernes juridiske afdelinger.

Om forfatterne

Martin Haug er advokat og har ført et stort antal sager om ansættelsesret og arbejdsskader på vegne af skadelidte og fagbevægelsen.

Finn Schwarz er partner i ansættelsesafdelingen i advokatfirmaet Horten. Han har igennem en årrække ført sager om ansættelsesret og om arbejdsskader på vegne af arbejdsgivere, kommuner og ansvarsforsikringsselskaber.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. Forord
2. Introduktion
3. Arbejdsgiverens erstatningsansvar for arbejdsskader – ansvarsvurderingen
4. Ansvarssubjektet
5. Arbejdsstedets indretning
6. Arbejdets planlægning og tilrettelæggelse
7. Instruktions- og tilsynsforpligtelsen
8. Maskiner og tekniske hjælpemidler
9. Typetilfælde
10. Ansvar for det psykiske arbejdsmiljø
11. Øvrige erstatningsbetingelser
12. Skadelidtes forhold
13. Forældelse, passivitet og udstykning
14. Bevis
15. Lovvalg og værneting
16. Strafansvar