Onlinebog: Beviskravet i straffesager
978,00 kr. 1.222,50 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Beviskravet i straffesager

Bogen er den første danske juridiske fremstilling af det strafferetlige beviskrav ­– in dubio pro reo. Bogen er kommet til på baggrund af forfatterens ph.d.-afhandling.

Bogen behandler følgende 8 temaer:

  1. Konteksten af beviskravet
  2. Det strenge beviskrav i straffesager
  3. Præciseringer af beviskravet
  4. Beviskravet og tvivlen
  5. Et differentieret beviskrav
  6. Beviskravet og karakteren af beviset
  7. Beviskravet og voteringen
  8. Beviskravet og begrundelsen

 

Temaerne er udfundet på baggrund af en tematisk analyse af henholdsvis dansk retspraksis samt af interviews med dommere og lægdommere med henblik på at komme nærmere, hvad der forstås ved beviskravet i straffesager i det danske retssystem, og hvordan beviskravet praktiseres.

Konklusionerne giver et bud på et fælles udgangspunkt for den videre offentlige samtale om det strafferetlige beviskrav og om lægdommerordningen - og fremstillingen viser også, at bevisretten som forskningsfelt rent faktisk er muligt.

 

Målgruppe

Beviskravet i straffesager henvender sig til alle, der arbejder med eller interesserer sig for strafferettens område.

 

Om forfatteren

Lotte Helms er uddannet cand.jur. og ph.d. i strafferet og ansat som adjunkt på Syddansk Universitet, hvor hun underviser i strafferet på den juridiske bacheloruddannelse.