Bog: Strafferet og Menneskeret af Trine Baumbach
986,00 kr. 1.232,50 kr. inkl. moms

"Strafferet og menneskeret" giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse på den danske strafferet.

Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv.

Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles bl.a.:

  • Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,
  • De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten – både på kriminaliseringsniveauet og på retsanvendelsesniveauet.

Fra et offerperspektiv behandles bl.a.:

  • Den menneskeretlige doktrin om statens positive forpligtelser,
  • Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde.

Forfatteren behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer bl.a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf.

Bogen afsluttes med et kapitel om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets).

Målgruppe

Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere – ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd.

Om forfatteren

Trine Baumbach er lektor, ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

 

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1. del - Bærende hensyn, kriminalisering og fortolkning
Kapitel 1 - Introduktion
Kapitel 2 - Bærende hensyn i strafferetten
Kapitel 3 - Kriminalisering
Kapitel 4 - Den strafferetlige fortolkning

2. del - Beskyttelsen af gerningspersonen
Kapitel 5 - De danske strafferetlige ansvarsbetingelser og legalitetsprincippet
Kapitel 6 - Det strafferetlige legalitetsprincip i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Kapitel 7 - Hensynet til gerningspersonens materielle menneskerettigheder
Kapitel 8 - Straffelovgivningen og ytringsfriheden

3. del - Beskyttelsen af ofret
Kapitel 9 - Statens positive forpligtelser af betydning for strafferetten
Kapitel 10 - Særligt om de objektive straffrihedsgrunde
Kapitel 11 - Statens fysiske magtanvendelse – og pligterne i anledning heraf

4. del - Tværgående og krydsende menneskerettigheder
Kapitel 12 - Kønsdiskrimination i strafferetten
Kapitel 13 - Krydsende menneskerettigheder