Bog: Processen
346,00 kr. 432,50 kr. inkl. moms

Processen, 1. udgave

Læseren tages med på straffesagens rejse fra politiet modtager en anmeldelse om et muligt strafbart forhold, videre gennem efterforskningen til anklagemyndighedens vurdering af tiltalespørgsmålet og derfra til hovedforhandlingen, voteringen og domsafsigelse, inden sagen skal vurderes med henblik på anke eller fremsættelse af krav om erstatning for strafforfølgning.

Gennemgangen er fokuseret på at give læseren en grundig introduktion til straffesagens mange led, sådan at læseren kan deltage i den konkrete sagsbehandling hos anklagemyndigheden, forsvareren eller domstolene.

 
Målgruppe

Bogen er skrevet til brug for undervisningen på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet, men den kan med fordel læses af andre med interesse i straffeprocessen.


Om forfatteren

Henning Fuglsang Sørensen er lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og dommer ved Retten i Odense. Forfatteren har derudover været specialanklager i økonomisk kriminalitet og konstitueret landsdommer. Efter forfatteren erhvervede ph.d.-graden, har han forestået undervisningen i kriminalret på den juridiske bacheloruddannelse på Syddansk Universitet, ligesom han har publiceret adskillige artikler og bøger indenfor dansk og international strafferet og straffeproces, EU-ret og menneskeret.