Bog: Strafferettens specielle del
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms

Værket indgår i en serie på to bøger, som tilsammen giver et godt overblik over strafferetten

Strafferettens specielle del gennemgår emnerne:

  • Forbrydelser mod liv og legeme
  • Forbrydelser mod den personlige frihed
  • Seksualforbrydelser
  • Forbrydelser i familieforhold
  • Formueforbrydelser
  • Almenfarlige forbrydelser
  • Fredskrænkelser
  • Ærekrænkelser
  • Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge
  • Falsk forklaring, erklæring, anklage m.v.

Bogen er i 6.-udgaven ajourført i overensstemmelse med de ganske omfattende ændringer, der er sket på området såvel retligt som samfundsmæssigt, ikke mindst indenfor computerteknologien og udbredelsen af internettet, siden Knud Waabens udgave fra 1999 – med lovændringer, retspraksis og litteratur indtil januar 2014.

Læs mere om den øvrige bog i serien her:
Strafferettens almindelige del I - Ansvarslæren, 6. udgave

Målgruppe

Bøgerne henvender sig primært til jurastuderende ved universiteter, men de er desuden velegnede for praktikere – f.eks. forsvarsadvokater og ansatte ved anklagemyndigheden, i ministerier og ved domstolene – som ønsker en grundlæggende og præcis gennemgang af strafferetten.

Om forfatterne

Knud Waaben var en af Danmarks store skikkelser inden for strafferet. Han var professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet 1959-91 og formand for Straffelovsrådet 1971-95. Han skrev en række lærebøger og andre værker, fortrinsvis om strafferetlige emner. Inden sin død i 2008 bad han Lars Bo Langsted om at videreføre sine lærebøger i strafferet.

Lars Bo Langsted er professor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet, hvor han har været ansat siden år 2000. Han har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og regulering af de liberale erhverv. Han har et omfattende forfatterskab inden for især erstatnings- og strafferet og en årelang undervisningserfaring i bl.a. strafferet, erstatningsret, rådgivningsansvar og revisoransvar. Herudover har han bl.a. været medlem af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, og af Procesbevillingsnævnet, afdelingen for appeltilladelser, ligesom han benyttes som voldgiftsdommer.