Bog: Karnov Retspleje og Strafferet 2022
3.280,00 kr. 4.100,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. august i det år opsigelse skal have virkning

Karnov Retspleje og Strafferet 2023 er i produktion og forventes at komme på lager ultimo november 2023. 

Med Karnov Retspleje og Strafferet 2022 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.

Bogen er ajourført til og med 21. oktober 2022 og udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling. Bogen er opdelt i fire centrale områder:

  • Retsplejelov - herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift
  • Strafferet - herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet.
  • Menneskerettigheder
  • Udlændinge

Til lovene finder du ligeledes relevante gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Bogen indeholder også systematisk register og stikordsregister. Retsplejeloven har derudover et selvstændigt systematisk register.