Karnov Retspleje og Strafferet 2021 - Abonnement
3.095,00 kr. 3.868,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 31. august i det år opsigelse skal have virkning

Med Karnov Retspleje og Strafferet 2021 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.

Bogen er ajourført til og med 22. oktober 2021 og udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling. Bogen er opdelt i fire centrale områder:

  • Retsplejelov - herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift
  • Strafferet - herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet.
  • Menneskerettigheder
  • Udlændinge

Til lovene finder du ligeledes relevante gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Bogen indeholder også systematisk register og stikordsregister. Retsplejeloven har derudover et selvstændigt systematisk register.

Bemærk*
Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnovs Retspleje og Strafferet 2021 udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.