Bog: Omkostningsbestemt leje og forbedring
761,00 kr. 951,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

Omkostningsbestemt leje og forbedring, 4. udgave, behandler reglerne om lejefastsættelse i boligreguleringsloven.

Bogen henvender sig til folk, der beskæftiger sig med lejeret og særligt de såkaldte omkostningsbestemte lejemål, gennemgribende forbedrede lejemål og småhuse. 

Bogen behandler blandt andet

  • Lejen ved aftalens indgåelse
  • Afkastning
  • Fordeling mellem erhverv og beboelse
  • Skatte- og afgiftsforhøjelse
  • Varsling
  • Forbedringsforhøjelser og aftaler om forbedringer
  • Lejefastsættelse i småhuse
  • Vedligeholdelse og opretning
  • Huslejenævnsbehandling

Målgruppe

Bogen er relevant for en bred skare af personer som beskæftiger sig med emnet f.eks. advokater, udlejere, administratorer, beboerrepræsentanter og lejere i private udlejningsboliger, huslejenævnsmedlemmer og huslejenævnssekretærer

Om forfatterne

Marianne Dons er cand.jur., formand for et fælleskommunalt huslejenævn og tidligere kontorchef i de københavnske huslejenævn og ankenævnet.

Susanne Kier er ansat på Aarhus Universitet, hvor hun underviser i blandt andet lejeret. Herudover har hun gennem en årrække været advokat med speciale i fast ejendom.