Festskrift til Dansk Selskab for Boligret Lejefastsættelse og lejeregulering
516,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms

Festskrift udgivet i anledning af Dansk Selskab for Boligrets 20 års jubilæum.

På boligområdet er lovreglerne alt for ofte uoverskuelige og utilstrækkelige, og retspraksis er omfattende og ikke sjældent indbyrdes modstridende. Det kan derfor være vanskeligt at afdække, hvad der egentlig er gældende ret. I festskriftet tages nogle af de disse mange komplekse problemstillinger under kyndig behandling af 12 fremtrædende specialister på området.

Det overordnede tema for festskriftet er ”Lejefastsættelse og lejeregulering". I bidragydernes artikler gives der velovervejede og kvalificerede bud på, hvorledes retsstillingen er - eller burde være - for så vidt angår en mængde af de praktiske spørgsmål, der relaterer sig til fastsættelse, fordeling og varsling af lejen og udgifter til forbedringer i private og almene lejemål.

Endvidere er der redegjort for fastsættelse og fordeling af fællesudgifter i andelsbolig- og ejerforeninger.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Generelle emner
- Forbedringsforhøjelser (Marianne Dons)
- Varslingskrav eller (u)vanetænkning? (Halfdan Krag Jespersen)
- Tilbagesøgnings- og efterbetalingskrav i lejeforhold (Claus Rohde)

Omkostningsbestemt leje
- Aftalt lejeregulering i beboelseslejemål (Martin Birk)
- »Spise op«-princippet (Anne Louise Husen og Pernille Husen)

Leje fastsat efter det lejedes værdi
- Lejefastsættelse for gennemgribende forbedrede lejemål - boligreguleringslovens § 5, stk. 2 (Martin Preisler Knudsen)
- Boligreguleringslovens kapitel IV A – Anvendelsesområdet og bevisforholdene ved lejens fastsættelse og regulering (Jakob Juul-Sandberg)

Lejefastsættelse i almene lejemål
- Lejefastsættelse i almene boliger (Birthe Houlind og Preben Mathiesen)
- Forbedringstillæg til lejen i almene boliger (Hans Henrik Edlund)

Lejefastsættelse i erhvervslejemål
- Bevismidler i sager om markedslejeregulering (Niels Gangsted-Rasmussen)
- Lejevilkårenes betydning for markedslejen (Louise Faber)

Boligafgift og ejerforeningsbidrag (Niels Grubbe)