Bog: Boliglejeret - Grundbog
1.348,00 kr. 1.685,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Boliglejeret behandler de fleste af de praktisk vigtige juridiske problemer, der opstår i relation til aftaler om lejemål i privat ejede ejendomme til beboelse.

Bogen er opdelt i følgende kapitler:

 1. Lejelovgivningen og dens anvendelsesområde
 2. Lejeaftalen
 3. Udlejers ydelse
 4. Lejers brug af det lejede
 5. Betalinger i lejeforhold
 6. Lejefastsættelse og -ændring
 7. Forbedringer og forbedringsforhøjelser
 8. Leverancer fra udlejer
 9. Beboerrepræsentation
 10.  Succession
 11.  Lejeaftalens ophør
 12.  Fraflytning
 13.  Lejers misligholdelse
 14.  Udlejers misligholdelse
 15.  Tvisteløsning

Nyt i denne udgave

Anden udgave af denne bog udkom i 2015, og selv om der ikke er sket betydelige lovændringer siden, har det pga. den meget omfattende, nye praksis været nødvendigt at opdatere værket.

Om forfatterne

Bogens forfattere er professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, og fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe.