Bog: Digital tinglysning for studerende

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Digital tinglysning for studerende er i produktion og forventes at komme på lager medio januar 2019.

Få styr på de væsentligste regler om digital tinglysning af rettigheder over fast ejendom

Bogen gennemgår tinglysningslovens ejendoms- og rettighedsbegreber og deres sammenhæng med udstykningsloven og anden lovgivning, herunder de helt nye regler om registrering af bygninger på fremmed grund.

Desuden behandles tredjemandsproblemer vedrørende omsætning af fast ejendom med hovedvægten lagt på sikringsakter, prioritets- og gyldighedsvirkning.

Bogen er målrettet undervisningen på universiteter og højere læreanstalter, og dens emnevalg er fokuseret mod de praktisk vigtigste regler

Målgruppe

Bogen er målrettet studerende, men den vil også kunne være til nytte for advokater og andre praktikere, der arbejder med tinglysningsspørgsmål, da bogen bl.a. beskriver nyere retspraksis om de udvalgte emner.

Om forfatteren

Peter Mortensen er dr.jur. og professor i formueret ved Københavns Universitet og specialkonsulent hos Accura Advokatpartnerselskab.