Bog: Almindelige fonde og faglige foreninger
657,00 kr. 821,25 kr. inkl. moms

Bogen er 7. udg. af forfatterens bog ”Fonde og Foreninger I”, der udkom i 6. udg. i 2009. Siden da er der sket ændringer i fondsloven, og i 2015 træder en ny lov om erhvervsdrivende fonde i kraft.

Titlen ”Almindelige fonde og faglige foreninger” signalerer, at forfatteren denne gang har valgt at koncentrere lovkommentaren om de ikke-erhvervsdrivende fonde og de faglige foreninger. I lighed med tidligere har forfatteren foretaget en undersøgelse af administrativ praksis siden den forrige udgave, og undersøgelsen danner med lovændringerne i 2014 grundstammen i bogen.

Om forfatteren

Bogen er skrevet af professor, lic.jur. Lennart Lynge Andersen, tidligere CBS.
Han har skrevet en række bøger og artikler inden for området.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde m.v. §§ 1-2
Kapitel 2 - Navn § 3
Kapitel 3 - Registrering
Kapitel 4 - Vedtægt §§ 6-7
Kapitel 5 - Kapital §§ 8-10
Kapitel 6 - Ledelse §§ 11-21
Kapitel 7 - Årsregnskab og Revision §§ 22-28
Kapitel 8 - Uddeling og overskudsanvendelse §§ 29-31
Kapitel 9 - Ændringer af vedtægten m.v. §§ 32-34
Kapitel 10 - Fondsmyndigheden §§ 35-39
Kapitel 11 - Erstatning §§ 40-42
Kapitel 12 - Straf og administrative bestemmelser m.v.§§ 43-46
Kapitel 13 - Regler om visse foreninger §§47-56
Kapitel 14 - Ikrafttrædelsesbestemmelser §§ 57-61
- Nogle relevante ikrafttrædelses- og overgangstidspunkter for senere lovændringer