Bog: Digital tinglysning i praksis - en guide til den digitale tingbog
732,00 kr. 915,00 kr. inkl. moms

Bogen "Digital tinglysning i praksis - en guide til den digitale tingbog" giver både juridisk og praktisk overblik over tinglysningsordningen

Bogen redegør for lovgrundlaget for den digitale tinglysning og gennemgår reglerne for tinglysning, herunder af:

  • Endeligt og betinget skøde, delarealskøder og udstykningsskøder
  • Adkomstændringer ved virksomhedsomstruktureringer
  • Særlige erhvervelsessituationer som landbrug, erhvervsejendomme m.v.
  • Skifteretsattester, bl.a. ved fællesboskifte, skifte i udlandet og skifte med udenlandske arvinger
  • Lejekontrakt med stedfæstelse
  • Vedtægter og vedtægtsændringer samt pant for ejerforeninger
  • Kreditorbeskyttelse.

Endvidere beskriver bogen opslag i tingbøgerne og andre specielle ekspeditioner som anmodninger om uskadelighedsartester og udlæg i utinglyste adkomster m.v.

Nyt i 3. udgave

Denne 3. udgave af bogen er fuldstændigt revideret og opdateret med den nyeste trykte og utrykte retspraksis fra Vestre Landsret og Højesteret. Ud over de sædvanlige tinglysningsekspeditioner, beskriver bogen en række særlige problemstillinger, som relaterer sig til tinglysningen, bl.a.:

  • Ejerforeningers udfordringer med at få tinglyst nye vedtægter og vedtægtsændringer
  • Tinglysning af auktionsskøde ved tvangsauktion og udslettelse eller genanvendelse af pant
  • Kreditorers tinglysning og aflysning af udlæg.

Målgruppe

Digital tinglysning i praksis – en guide til den digitale tinglysning er en håndbog til alle, der interesserer sig for digital tinglysning, herunder særligt professionelle brugere som advokater, ejendomsmæglere, medarbejdere hos realkredit- og pengeinstitutter, inkassobureauer og landinspektører. Bogen kan med fordel også læses af private personer, der ønsker vejledning og gode råd i forbindelse med søgning af tingbogsoplysninger eller hjælp til at tinglyse egne dokumenter.

Om forfatteren

Anja Olsen, retsassessor ved Retten i Roskilde. Anja Olsen har stor erfaring fra de forskellige retsområder ved Danmarks Domstole og har i en årrække arbejdet med og undervist i tinglysning. Hun deltog i udarbejdelsen af tinglysningssystemet som chefkonsulent i Domstolsstyrelsen.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris for online versionen er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1 - Introduktion til tinglysning
2 - Digital Tinglysning – lovgrundlag og forarbejder
3 - Digital Tinglysning i Danmark
4 - Hvilke komponenter indeholder den digitale tingbog?
5 - Gennemgang af udvalgte funktioner i den digitale tingbog
6 - Opslag af oplysninger i de digitale tingbøger
7 - Opslag i tingbogen over fast ejendom
8 - Digital tinglysning af endeligt skøde
9 - Særlige erhvervelsessituationer
10 - Tinglysning af skifteretsattest
11 - Tinglysning af virksomhedsomstruktureringer
12 - Tinglysning for ejerforeninger
13 - Tinglysning af lejekontrakt
14 - Tinglysning vedrørende bygning på lejet grund
15 - Stedfæstelse af servitutter, lejekontrakter og bygning på lejet grund (GML-fil)
16 - Tinglysning af kreditorbeskyttelse
17 - Anmodninger om tvangsauktion og tinglysning af auktionsskøde
18 - Tinglysning af stævning og anmodning om berigtigelse
19 - Særlige problemstillinger ved udlæg
20 - Udslettelse i medfør af tinglysningslovens § 20
21 - Aflysning af servitutter og pant
22 - Uskadelighedsattester
23 - Tilbagekaldelse af anmeldelser
24 - Kære af Tinglysningsrettens afgørelser og beslutninger
25 - Tinglysningsafgifter
26 - Fuldmagtsordningen
27 - Særlige funktioner og begreber
28 - Konvertering af pantebreve m.v.
29 - Den automatiske prøvelse
30 - Hvad betyder digitaliseringen for anmelderne?