Bog: Fondenes retsforhold
1.019,00 kr. 1.273,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

FONDENES RETSFORHOLD giver en ny samlet fremstilling af retsforholdene for både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde

Fondsretten har traditionelt fremstillet de ikke-erhvervsdrivende fonde først, da de kan siges at repræsentere den klassiske, grundlæggende fondsret. Denne bog vender fremstillingen om, sådan at de erhvervsdrivende fondes retsforhold behandles først, da den nye erhvervsfondslov indebærer at den mest intensive og komplette regulering af fonde nu findes i erhvervsfondsloven.

Den nye erhvervsfondslov har i øvrigt medført, at reguleringen af de to fondstyper er ret forskellig, da reguleringen af erhvervsdrivende fonde nu i stort omfang tager udgangspunkt i reguleringen af kapitalselskaber, mens fondsloven om ikke-erhvervsdrivende fonde, fortsat har sit udspring i den klassiske fondsret, som på mange måder er selskabsretten fremmet.

Fondsretten er dermed et retsområde der – for erhvervsdrivende fondes vedkommende – mere og mere nærmer sig den selskabsretlige regulering.

Bogen har både et stærkt selskabsretligt perspektiv på de erhvervsdrivende fonde og et fondsretligt perspektiv på de ikke-erhvervsdrivende fonde.

Målgruppe

FONDENES RETSFORHOLD kan bruges som et praktisk værktøj, af advokater, revisorer, virksomhedsjurister, finansielle rådgivere og andre, der beskæftiger sig med fonde, fondes retsforhold og fondes særlige vilkår enten i det daglige eller lejlighedsvis, og kan benyttes til at få præcis og brugbar viden om dette specielle retsområde. Bogen kan imidlertid også bruges som lærebog inden for fondsretten på universiteter og handelshøjskoler.   

Om forfatterne

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, ekstern lektor på CBS og adj. professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for børs- og kapitalmarkedsret og selskabsret.

 

Erik Werlauff er professor, dr.jur., advokat (H), forsker og underviser på Aalborg Universitet. Han rådgiver børsselskaber, er dommer i danske og internationale voldgiftssager og forfatter og medforfatter til talrige bøger inden for bl.a. børs- og kapitalmarkedsret, selskabs- og fondsret.