Bog: Erstatningsberegning i kontraktsforhold
1.140,00 kr. 1.425,00 kr. inkl. moms

Krav om tilkendelse af erstatning er uden tvivl den type krav, der hyppigst rejses i tilfælde af misligholdelse af aftaler.

Professor Torsten Iversen analyserer i sin afhandling dansk rets gældende principper for erstatningsberegning i kontraktsforhold særligt vedrørende ikke-opfyldelse af aftaler om køb, leje og entreprise. Spørgsmålet om erstatningens udmåling rummer en lang række vanskelige og uafklarede juridiske problemer, der ikke tidligere har været særlig dyrket i dansk retslitteratur.

Afhandlingen ser bl.a. nærmere på faktorerne bag erstatningsudmålingen - tidsfaktoren, skyldgraden, arten af tabet - og fremsætter teser om, at domstolene udmåler erstatningen efter et temmelig frit skøn, at domstolene ofte udmåler erstatningen uden tilstrækkelig redegørelse for skønsgrundlaget, at domstolene jævnlig nedsætter erstatningen i forhold til det krævede uden (overbevisende) begrundelse, og at erstatningen ikke sjældent fastsættes i underkanten af, hvad der er passende.

Afhandlingen er opdelt i en række selvstændige afsnit om erstatningsudmåling ved køb, leje og entreprise, men behandler også tværgående problemstillinger som tabsbegrænsningspligt, compensatio lucri cum damno og konkurrerende skadesårsager i kontraktsforhold.