Bog: Håndtering af finansielle kriser
296,00 kr. 370,00 kr. inkl. moms

Bogen er sidste bind i den serie, som Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Copenhagen Business School, har udgivet i løbet af de seneste 10 år. Antologien er skrevet af en række forfattere, der har været medarbejdere på centeret og er redigeret af Lennart Lynge Andersen, professor, lic.jur.

Forfatterne afslutter serien med en emnekreds, der har præget centerets forskning og givet anledning til mange interne diskussioner, nemlig håndteringen af den finansielle krise. Forskningen herom fortsætter, og nogle af resultaterne er optaget i bogen. Dette gælder eksempelvis analysen af ændringen af regnskabsreglerne for banker i 2005, udvidelsen af hæderlighedskravene i lov om finansiel virksomhed samt en artikel om samme lovs § 75 om bankledelsens indberetningspligt. Også de økonomiske perspektiver i den danske krisehåndtering behandles. Der er en artikel om udviklingen i bidragsændringer inden for realkreditten, og endelig forklares nogle mentale og psykologiske forhold i forbindelse med krisen.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Reaktioner på bogen: Hvor går lånerne hen?

I 2005 blev regnskabsreglerne ændret markant – Fra forsigtighed til neutralitet med BØV og OIV

Den Finansielle Krise Mentale og psykologiske forklaringer

Bankledelsens indberetningspligt  – Lov om finansiel virksomhed § 75

Bidragsændringer i dansk realkredit – Hjemmel og udvikling

Hæderlighedskravene i finansselskabsretten

Den danske krisehåndtering: Det økonomiske perspektiv

Subprimekrisen – baggrund, stade og perspektiv

Advokatundersøgelser og finansiel (u)stabilitet

Det finansielle tilsyn i lyset af krisen – Vurdering af risici