Bog: Formueret  - kompendium 3. udgave
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

Nyt i 3. udgave

I forhold til 2. udgave fra 2015 er kompendiet opdateret som følge af lovændringer, ligesom der er foretaget en række større og mindre forbedringer løbende igennem kompendiet.


Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af formueretten på oversigtsform:

  • obligationsret, herunder aftaleret, almindelig obligationsret, dansk og international køberet samt kreditaftaleret,
  • erstatnings- og forsikringsret, herunder erstatning uden for kontrakt, produktansvar og forsikringsret,
  • ejendomsret, herunder panteret og tingsret,
  • selskabsret, herunder interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber),
  • kreditorforfølgning, herunder individualforfølgning (fogedret) og universalforfølgning (insolvensret)


Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Målgruppe

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med formueret eller erhvervsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende i de formueretlige fag på bacheloruddannelsen på landets universiteter.

Om forfatteren

Henrik Kure er advokat og partner hos Plesner.

 

OBS: Der er en fejl i oversigten på side 5. Vi har derfor vedlagt en ny oversigt og tilrettet side 5 her på shoppen - find den under uddrag af bogen.
Dette påvirker ikke selve indholdsfortegnelsen eller andre dele af bogen!