Formueret kompendium
308,00 kr. 385,00 kr. inkl. moms

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af formueretten i oversigtsform:

  • Obligationsret, herunder aftaleret, almindelig obligationsret, dansk og international køberet samt kreditaftaleret,
  • Erstatnings- og forsikringsret, herunder erstatning uden for kontrakt, produktansvar og forsikringsret,
  • Ejendomsret, herunder panteret og tingsret,
  • Selskabsret, herunder interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber),
  • Kreditorforfølgning, herunder individualforfølgning (fogedret) og universalforfølgning (insolvensret).

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Nyt i 2. udgave

I forhold til 1. udgave er kapitlerne om ansættelsesret, markedsføringsret, immaterialret og konkurrenceret udgået. Til gengæld er flere af de øvrige kapitler udvidede, således at der er et øget fokus på de klassiske formueretlige retsområder. Indholdsmæssigt er kompendiet ajour pr. 9. september 2015.

Målgruppe

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med formueret eller erhvervsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende i de formueretlige fag på bacheloruddannelsen på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Om forfatteren

Henrik Kure er advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.