Bog: AB og nye aftaleformer i byggeriet
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms

Antologien indeholder en række artikler, der går i dybden med entreprenørers og rådgiveres ansvar og pligter ved byggeprojekter – med fokus på AB og de nye aftaleformer.

Fælles for artiklerne er, at de søger at afklare de juridiske problemstillinger og udfordringer, der opstår ved store byggeprojekter, som f.eks. spørgsmål om forsikring, tidsfrister, system-leverancer, projekteringsansvar og indsigelsespligt.

Artiklerne er skrevet af forskere og specialister med praktisk-juridisk baggrund og udspringer af forskningsprojektet ”AB og nye aftaleformer i byggeriet” ved CEVIA, Københavns Universitet.

Bogen indeholder følgende artikler:

 • Om entreprenørens produktansvar i dansk entrepriseret
 • Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler
 • Entreprenørens projekteringsansvar
 • Systemleverancer
 • Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar
 • Den projekterende entreprenørs forsikringsmuligheder
 • Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale
 • Praksisudviklede begrænsninger af den tekniske rådgivers ansvar for fejl og forsømmelser
 • Tidsstyring i byggeriet
 • Formkrav og frister i entreprisekontrakter
 • Reaktionskrav ved overskridelse af tidsfrister i entrepriseforhold
 • Staten som bygherre og AB.

Om redaktørerne

Ole Hansen, Professor, dr.jur., er redaktør af antologien. Han forsker og underviser i entrepriseret ved Københavns Universitet og er bl.a. hovedmanden bag forskningsprojektet ”AB og nye aftaleformer i byggeriet”, der i perioden 2008-2012 blev støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Energistyrelsen) og fonden Realdania.

Torsten Iversen er medredaktør af antologien. Han forsker og underviser i entrepriseret ved Aarhus Universitet og er bl.a. redaktør af entrepriseretlige afgørelser og artikler ved Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB).
Hovedparten af artiklerne har tidligere været bragt i T:BB og UfR, men er nu samlet i denne antologi, så de kan læses i sammenhæng.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Om entreprenørens produktansvar i dansk entrepriseret
- Entreprenørens indsigelsespligt ved projektmangler
- Entreprenørens projekteringsansvar
- Systemleverancer
- Individuelle aftaler om totalentreprenørens ydelse og ansvar
- Den projekterende entreprenørs forsikringsmuligheder
- Rådgiverens ansvar for kvaliteten af bygherrens udbudsmateriale
- Praksisudviklede begrænsninger af den tekniske rådgivers ansvar for fejl og forsømmelser
- Tidsstyring i byggerier
- Formkrav og frister i entreprisekontrakter
- Reaktionskrav ved overskridelse af tidsfrister i entrepriseforhold
- Staten som bygherre og AB
- Succes for en processuel hybrid