Karnov Leje- og boliglove 2019 - Abonnement
570,00 kr. 712,50 kr. inkl. moms
Abonnement på bog: Løbende abonnement på bog, pris pr. år

Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser mv. – ajourført til og med 1. september 2019.

Lovsamlingen giver derfor et samlet og opdateret overblik over leje- og boliglovgivningen.

Udgivelsen er baseret på Karnovs Lovsamling og følger samme opbygning og høje kvalitet.

Forrest i bogen er en oversigt over lovenes kapitler og bagerst i bogen findes et omfattende stikordsregister, som hjælper læseren med at finde frem til de rigtige bestemmelser og relevante noter.

Lejeloven, boligreguleringsloven, tvungenadministrationsloven, almenlejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven er kommenteret af nogle af de førende eksperter inden for leje- og boliglovgivning:

  • Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund
  • Professor, ph.d. Mette Neville
  • Professor, ph.d. Claus Rohde
Bemærk*
Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnov Leje- og boliglove udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.