Bog: Karnov Leje- og boliglove 2022
660,00 kr. 825,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog: Løbende abonnement på bog, pris pr. år

2023 udgaven af Karnov Leje- og boliglove er i produktion, og forventes at udkomme ultimo september 2023.

 

Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser mv. – ajourført til og med 6. september 2022.

Lovsamlingen giver derfor et samlet og opdateret overblik over leje- og boliglovgivningen.

Udgivelsen er baseret på Karnovs Lovsamling og følger samme opbygning og høje kvalitet.

Forrest i bogen er en oversigt over lovenes kapitler og bagerst i bogen findes et omfattende stikordsregister, som hjælper læseren med at finde frem til de rigtige bestemmelser og relevante noter.

Lejeloven, lov om boligforhold, almenlejeloven, erhvervslejeloven, ejerlejlighedsloven, andelsboligforeningsloven og almenboligloven er kommenteret af nogle af de førende eksperter inden for leje- og boliglovgivning:

  • Professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund
  • Professor, ph.d. Mette Neville
  • Professor, ph.d. Claus Rohde
  • Senior projektudvikler Birgitte Fæster
  • Juridisk konsulent Hanne Lindhardt Sørensen

Bemærk*
Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnov Leje- og boliglove udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.