Bog: Ejendoms-Karnov
12.380,00 kr. 15.475,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden 30. april i det år opsigelse skal have virkning

Lovsamlingen til dig, der er beskæftiget med køb, salg eller administration af fast ejendom.

Få overblik over de mange love, bekendtgørelser og cirkulærer, der har praktisk betydning for det ejendomsretlige område.

Ejendoms-Karnov har alle relevante love og administrative forskrifter - kommenteret og fortolket. Retsområderne i Ejendoms-Karnov er blandt andet belåning, tinglysning, tilskud til energibesparende foranstaltninger og skatter og afgifter ved dødsboer.

Ejendoms-Karnov er forsynet med 3 registre, så du hurtigt og effektivt finder den information, du søger. Ud over disse har lovsamlingen også et omfattende stikordsregister med en række understikord, der henviser til den side i bogen, hvor reglen med kommentarer m.m. findes.

*Bemærk

Ejendoms-Karnov kan kun købes i abonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Ejendoms-Karnov udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.