Gule Hæfter - Supplement til Karnovs Lovsamling
5.630,00 kr. 7.037,50 kr. inkl. moms

´Gule Hæfter´ bringer alle nye love og ændringslove samt relevante bekendtgørelser, cirkulærer m.v.

Dette opdaterende supplement til hovedudgaven udsendes 6-10 gange om året.

’Gule Hæfter’ har et akkumuleret kronologisk register samt et akkumuleret systematisk register. Her opføres alle nye love og udvalgte bekendtgørelser og cirkulærer gennem året - på samme måde som i Karnovs Lovsamling.

Desuden indeholder ’Gule Hæfter’ et domstillæg, hvor alle nye retsafgørelser fra UfR og SKM samt udvalgte afgørelser og litteratur (fra bl.a. Juristen og en række andre tidsskrifter) kort refereres med henvisning til lov og note i Karnovs Lovsamling.

*Abonnement

‘Gule hæfter’ er et abonnement, der følger kalenderåret.
Du får alle årets udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser