Festskrift til Dansk Selskab for Boligret - Aftaler om brugsret til boliger og lokaler
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

På boligområdet er lovreglerne alt for ofte uoverskuelige og utilstrækkelige, og retspraksis er omfattende og ikke sjældent indbyrdes modstridende. Det kan derfor være vanskeligt at afdække, hvad der egentlig er gældende ret. I festskriftet tages en række komplekse problemstillinger under kyndig behandling af 10 fremtrædende specialister på området.

Det overordnede tema for festskriftet er ”Aftaler om brugsret til boliger og lokaler". I bidragydernes artikler gives der velovervejede og kvalificerede bud på, hvorledes retsstillingen er - eller burde være - for så vidt angår en mængde af de praktiske spørgsmål, der relaterer sig til indgåelse og fortolkning af aftaler om erhvervslokaler, almene og private udlejningsboliger samt andelsboliger.