Bog: ABR 18

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen ABR 18 er i produktion og forventes at komme på lager medio december 2020.

Bogen indeholder udførlige kommentarer til ABR 18

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren. ABR 18 afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

  • Opbygning af rådgiveraftalen
  • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
  • Betaling af rådgiverens arbejde
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
  • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
  • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
  • Tvistløsningssystemet


Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

Om forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage er henholdsvis advokat, partnere og juniorpartner i VILTOFT, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces. VILTOFT (Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen) har også forestået kommenteringen af ABR 89, hvor 3. udgave af bogen udkom i 2013.