Projektudvikling af fast ejendom
724,00 kr. 905,00 kr. inkl. moms

Projektudvikling af fast ejendom er en håndbog, der beskæftiger sig med mange af de centrale fagområder, der er relevante ved udviklingen af et succesfuldt ejendomsprojekt. I takt med at flere virksomheder markedsfører sig som projektudviklere, vokser behovet for et samlet overblik over de udfordringer og problemstillinger, der normalt kendetegner udviklingen af et projekt. Bogens kapitler gennemgår fx:

  • De juridiske spilleregler
  • Finansiering
  • Idéudvikling
Kernen i projektudviklingen af fast ejendom er den gode idé, der gør det muligt at øge værdien af en fast ejendom ved at ændre dens anvendelse - men en idé er kun god, hvis man kender de juridiske spilleregler. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt gør forfatterne derfor meget ud af de forskellige juridiske emnekredse. Af eksempler kan nævnes:
  • Udbudsretlige problemstillinger
  • Planlovgivningens regler
  • Reglerne om moms på byggearbejder
  • Lejelovgivningens regler
  • Entrepriseretlige problemstillinger
Håndbogen henvender sig til projektudviklere, långivere, investorer, entreprenører og rådgivere.