Offentlig ansættelsesret
900,00 kr. 1.125,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

OBS: En online bog kan kun købes i abonnement til Karnov Online, og onlineabonnementet løber indtil du opsiger det skriftligt. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Læs mere om onlinebøger her.

 

Offentlig ansættelsesret, 1. udgave

Denne bog omhandler offentlig ansættelse og er skrevet i forlængelse af Tjenestemandsloven med kommentarer. Bogen indeholder udvalgte problemstillinger, skaber overblik over emnet og den er bygget op over følgende fem dele:

  1. Introduktion: det offentlige arbejdsmarked og offentligretlige grundbegreber
  2. Ansættelse
  3. Forhold og pligter under ansættelse
  4. Afskedigelse
  5. Afslutning: prøvelse

En række ansættelsesretlige normer er i det væsentlige identiske for privat og offentligt ansatte, men de offentligt ansatte er ud over den ansættelsesretlige regulering også underlagt forvaltningsretten. Bogen tager afsæt i afgørelser fra det offentlige arbejdsmarked suppleret med afgørelser fra det private arbejdsmarked, hvor disse er retningsgivende for det offentlige arbejdsmarked.

 

Målgruppe

Bogen fungerer som praktisk og pædagogisk anvendeligt værktøj for praktikere og andre, der beskæftiger sig med offentligt ansattes retsforhold.

 

Om forfatteren

Michael Møllegaard Jessen er advokat og ansat i HK. Han har ført talrige sager for offentligt ansatte, og været beskikket forsvarer for offentligt ansatte i straffesager om embedsmisbrug. Michael har ført en række principielle sager for Højesteret om offentligt ansattes forhold. Han er medlem af Foreningen Højesteretsskranken, og har været i konstitution som landsdommer.