Bog: Tjenestemandsloven
1.100,00 kr. 1.375,00 kr. inkl. moms

Litteraturen har hidtil behandlet tjenestemænds retsforhold som en del af den generelle ansættelsesret eller som en del af forvaltningsretten. Tjenestemandsloven har ikke tidligere været kommenteret i en form som denne. Bogen er udarbejdet med henblik på at kunne tjene som praktisk og anvendeligt værktøj for ansatte i faglige organisationer og hos ansættelsesmyndigheder.

 

Målgruppe

Tjenestemandsloven henvender sig til enhver, der arbejder med tjenestemænd, tjenestemandslignende ansættelse og offentlig ansættelse i det hele taget.

 

Om forfatterne

Michael Møllegaard Jessen er advokat og ansat i HK. Han har ført talrige sager for bl.a. offentligt ansatte og været beskikket forsvarer i straffesager om embedsmisbrug. Michael har været bisidder under tjenstlige forhør og i kommissionssammenhæng. Michael har ført en række sager for Højesteret for tjenestemænd. Han er medlem af Foreningen Højesteretsskranken og har været i konstitution som landsdommer.

Henrik Karl Nielsen er advokat og partner i Koch/Christensen Advokatfirma. Han arbejder fortrinsvis med sager inden for områderne arbejds- og ansættelsesret. Han påtager sig desuden hverv som beskikket forsvarer i straffesager og har været bisidder i flere undersøgelseskommissioner.