Bog: Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd
620,00 kr. 775,00 kr. inkl. moms

En undersøgelse af offentlige myndigheders hæftelsesansvar for uddelegering af opgaver

Opgaveløsningen i den offentlige sektor har ændret sig de senere år. Det betyder blandt andet, at en række offentlige opgaver er udlagt til private aktører – både opgaver i forbindelse med sagsbehandling og opgaver i sundheds- og omsorgssektoren.

De ansvarsretlige konsekvenser af, at en privat aktør forvolder skade, der medfører et tab for en borger, er ikke undersøgt. Det er usikkert, i hvilket omfang den skadelidte borger kan rette et krav mod det offentlige på grundlag af hæftelsessynspunkter. Almindeligvis gælder det, at man ikke hæfter for en selvstændigt virkende tredjemand uden for kontrakt, da det er uden for arbejdsgiveransvarets område. Denne afhandling undersøger, om dette princip også gælder for offentlige myndigheder, der delegerer offentlige opgaver til private aktører.

Der er tre hovedtemaer i afhandlingen:

  • Betingelserne for hæftelsesansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd i og uden for kontrakt.
  • Betydningen for hæftelsesspørgsmålet af, at offentlige myndigheder agerer på to forskellige “skadevolderområder”.
  • De erstatningsretlige implikationer af forvaltningsretten og folkeretten for hæftelsesproblemet.

Målgruppe

Bogen indeholder overvejelser om grundlæggende erstatningsretlige figurer og kritisk analyse af hidtidig teori om hæftelsesansvaret. Desuden indeholder bogen analyser af praktiske eksempler på privat løsning af offentlige opgaver. Bogen henvender sig derfor til såvel praktikere som universitetsansatte med interesse for hæftelsesproblemer og uddelegering af offentlige opgaver.

Om forfatteren

Marie-Louise Holle er ansat på Juridisk Institut, CBS. Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Første del - Afhandlingens ramme
Kapitel 1. Afhandlingens emne
Kapitel 2. Metodisk grundlag

Anden del - Almindelig del: Hæftelsesansvaret
Kapitel 3. Almindeligt om ansvar for andre
Kapitel 4. Hæftelsesansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd i kontrakt
Kapitel 5. Hæftelsesansvaret for selvstændigt virkende tredjemænd uden for kontrakt
Kapitel 6. Om nondelegable duties i engelsk og amerikansk erstatningsret
Kapitel 7. Teorien om de to skadevolderområder og offentlige myndigheders erstatningsansvar
Kapitel 8. Retlige rammer for delegation af offentlige opgaver private
Kapitel 9. Hæftelse og offentlige opgaver i nordisk ret

Tredje del - Speciel del: Offentlige myndigheders hæftelsesansvar på udvalgte områder
Kapitel 10. Det fælles skadevolderområde: ansvaret for serviceopgaver
Kapitel 11. Hæftelsesansvar på det eksklusive skadevolderområde: kontrol-/tilsynsmyndighed og afgørelser

Fjerde og afsluttende del
Kapitel 12. Konklusion