Bog: Juridisk rådgivning i kommuner
638,00 kr. 797,50 kr. inkl. moms

En række af de opgaver, som en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige. Opgaverne kræver også et tæt samarbejde mellem kommunernes jurister og de ansatte i fagforvaltningerne, i it-afdelingen og i økonomiforvaltningen.

Bogen introducerer nyttige metoder, som fx brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases og forskellige metoder til forebyggelse af fejl. Forfatteren giver også eksempler på klassiske opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, fx konsulentopgaver, rådgivning i konkrete sager og undervisning.

Bogen indeholder forfatterens egne erfaringer, og erfaringer fra jurister i andre kommuner, blandt andet København, Aarhus og Faxe. Bogen indeholder også gode råd fra juristens kunder – hvad enten kunden er en projektleder, facilitator eller fagchef.

2. udgave

Denne udgave indeholder nye kapitler om samskabelse, innovation, digitalisering og juristen som oversætter af meningen bag reglerne, og et afsluttende kapitel om juristen i fremtiden.

Målgruppe

Bogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Social- og Indenrigsministeriet, i Ankestyrelsen og hos ombudsmanden.         

Om forfatteren

Bogens forfatter Britt Vonger er juridisk chefkonsulent i Gentofte Kommune. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun har tidligere skrevet ”Kommunerne og statsstøttereglerne – en praktisk guide”, artiklerne ”Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst” og ”Grænserne for fuldt digitaliseret sagsbehandling”, og er medforfatter til bøgerne ”Juridisk risikostyring i kommuner” og ”Kommunale aktieselskaber”.