Bog: Forfatningsret - kompendium
250,00 kr. 312,50 kr. inkl. moms

Få styr på forfatningsretten!

Forfatningsret – kompendium, 4. udgave

Kompendiet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i forfatningsretsfagene på de danske universiteter – herunder fagene »Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret« samt »Individets grundlæggende rettigheder« på Københavns Universitet. Kompendiet kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til forfatningsretsfagene.

Kompendiet indeholder følgende dele:

  • Institutionel forfatningsret 
  • EU-forfatningsret
  • Individets grundlæggende rettigheder 


Kompendiet er baseret på lærebøgerne på de danske universiteter suppleret med synspunkter og bemærkninger fra Henrik Zahles »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2. udgave.

Kompendiet indeholder relevante henvisninger til retspraksis m.v. og er forsynet med et fyldigt stikords- og domsregister.

Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved opgaveløsning og eksamenslæsning. 

Kompendiet er ajourført med lovændringer m.v. til og med april 2022.

 

Om forfatterne

Jesper Münther har undervist på Københavns Universitet og arbejder til daglig med lovgivningsopgaver i Skatteministeriet.

Michelle Palmann arbejder til daglig med lovgivningsopgaver og menneskerettigheder i Udlændinge- og Integrationsministeriet.