Kompendie: Forfatningsret
236,00 kr. 295,00 kr. inkl. moms

Få styr på forfatningsretten

Kompendiet er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over pensum i forfatningsretsfagene på de danske universiteter – herunder fagene »Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret« samt »Individets grundlæggende rettigheder« på Københavns Universitet – men kan også med fordel læses af andre, der er interesserede i en overskuelig og pædagogisk introduktion til forfatningsretsfagene.

Kompendiet indeholder følgende dele:

  • Institutionel forfatningsret – baseret på Henrik Zahles »Dansk forfatningsret«, studieudgaven, 1. udgave.
  • Individets grundlæggende rettigheder – baseret på Jens Elo Rytters »Individets Grundlæggende Rettigheder«, 3. udgave, og Henrik Zahles »Menneskerettigheder«, 3. udgave.
  • EU-forfatningsret – baseret på Karsten Engsig Sørensens og Jens Hartig Danielsens »Uddrag af EU-retten«, 7. reviderede udgave.

Der er derudover medtaget synspunkter og bemærkninger fra Henrik Zahles »Danmarks Riges Grundlov med kommentarer«, 2. udgave.

Kompendiet indeholder relevante henvisninger til retspraksis m.v. og er forsynet med et fyldigt stikords- og domsregister.

Kompendiet skal ikke anses som en erstatning for pensum, men som et supplement hertil, der kan hjælpe de studerende til at systematisere lærebøgernes indhold, herunder ved opgaveløsning og eksamenslæsning.

Kompendiet er ajourført med lovændringer m.v. til og med juli 2020.

Om forfatteren

Jesper Münther har undervist på Københavns Universitet og arbejder til daglig med lovgivningsopgaver i Skatteministeriet.