Bog: Forfatningsret - tekster, opgaver og materialer
548,00 kr. 685,00 kr. inkl. moms

Kom hele vejen rundt om den danske forfatningsret – og test dig selv og din læsegruppe før eksamen!

Denne bog indeholder en omfattende introduktion til faget forfatningsret med særlig vægt på domstolenes kontrol med de øvrige statsmagter i Danmark. Endvidere indeholder bogen 28 større øvelsesopgaver i forfatningsret med tilhørende rettevejledninger samt øvrigt materiale til brug for undervisning og eksamenslæsning i faget.

Faget forfatningsret er omfattende og det indbefatter både danske og internationale retskilder. Ikke desto mindre anvendes den sædvanlige juridiske metode, når man løser forfatningsretlige problemstillinger. Bogens hovedbudskab er, at den juridiske metode bedst muligt opdyrkes og styrkes ved, at man som studerende kommer igennem en lang række øvelsesopgaver. Med et stort antal fiktive eksempler demonstrerer bogen således, hvordan forfatningsretlige problemer kan identificeres – og løses – med udgangspunkt i fagets retskilder.

Hovedfokus i Forfatningsret, er på Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s charter om grundlæggende rettigheder. Bogens tekster og opgaver udgør et vigtigt supplement til de lærebøger, der i øvrigt benyttes i de forfatningsretlige fag på 1. år af de fire danske jurauddannelser.

 

Nyt i 3. udgave

I 3. udgaven er introduktionskapitlet opdateret helt frem til indførelsen af covid-19 restriktionerne i 2020 og Folketingets beslutning om at rejse den sjette rigsretssag i grundlovens historie. Endvidere er der tilføjet et større antal opgaver med tilhørende rettevejledninger.

 

Målgruppe

Teksterne og opgaverne i bogen retter sig mod studerende på den juridiske bacheloruddannelse og mod andre, der efterspørger en indføring i forfatningsretten samt øvelse i juridisk problemløsning på dette retsområde. Bogen kan benyttes som forberedelse til semesterets undervisning i de forfatningsretlige fag og som arbejdsredskab under eksamensforberedelsen på de forskellige uddannelser.

 

Om forfatteren

Frederik Waage er professor, dr.jur. og forskningsleder med særlige opgaver i forfatnings- og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han har arbejdet med forfatningsret i praksis som embedsmand og advokat, og han er bl.a. forfatter til bøgerne Det offentlige som procespart og Offentligretlige retssager.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1  Introduktion til den danske forfatningsret

Kapitel 2  Introduktion til de skriftlige eksamensopgaver + rettevejledning                

Opgave 1-28

Rettevejledninger til samtlige opgaver og eksempler på mønterbesvarelser

Materialesamling: Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om grundlæggende rettigheder

Tidslinje over Forfatningsrettens udvikling 1849-2021.