Inhabilitet i forvaltningen af Hans Gammeltoft-Hansen
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

En gennemgang af reglerne om inhabilitet og håndteringen af sager derom

Hvornår man som forvaltningsperson er inhabil i en sag – og dermed afskåret fra at medvirke til dens behandling – er et spørgsmål, der opstår hyppigt og i utallige varianter.

Der kan være mange årsager til inhabilitet, og i grænseområderne kan der ofte være stor tvivl. Ikke blot ansatte i den offentlige forvaltning kan være inhabile, men også personer, der er udpeget til eller indvalgt i organer som f.eks. kommunalbestyrelser. Myndigheder som sådanne kan også være inhabile, hvilket ofte skaber særlige problemer.

Bogen gennemgår bl.a.:

  • Retsgrundlaget for inhabiliteten
  • Former for inhabilitet
  • Retsvirkninger
  • Hvordan inhabilitetssager skal behandles

Fremstillingen bygger tillige på en grundig gennemgang af praksis fra domstolene, ombudsmanden og Indenrigsministeriet som tilsynsmyndighed for kommuner og regioner. Desuden omtales afgørelser fra forskellige ankenævn m.v.

SAGT OM BOGEN:

“Ud over stor faglig tyngde udmærker bogen sig også ved at være pædagogisk, lettilgængelig og klar…”

- Uddrag af anmeldelse i UfR nr. 16, 2012

Om forfatteren

Hans Gammeltoft-Hansen, der har skrevet en række retsvidenskabelige bøger og artikler, har som Folketingets ombudsmand gennem 25 år været i berøring med og taget stilling til et stort antal sager om inhabilitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Inhabilitetsgrunden – en kvalificeret interesse
Kapitel 3. Inhabilitetsformerne
Kapitel 4. Udelukkelsesgrunde
Kapitel 5. Generel inhabilitet
Kapitel 6. Myndighedsinhabilitet
Kapitel 7. Fremgangsmåde og kompetence
Kapitel 8. Retsvirkninger 
Kapitel 9. Særlige forskrifter