Bog: Erstatning inden for sundhedsvæsenet
1.211,00 kr. 1.513,75 kr. inkl. moms

OBS: Titlen er desværre udsolgt. 

 

Bogen er opdateret og væsentligt udvidet i forhold til 1. udgave fra 2008.

Bogen giver en samlet fremstilling af reglerne om erstatning for behandlings- og lægemiddelskader og er opbygget som en lovkommentar til kapitel 3-6 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

I bogen gives en aktuel status på patienterstatningsordningen med fokus på lovændringer samt den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig de senere år.

Bogen udgives i anledning af Patienterstatningens 25 års jubilæum.

Målgruppe

Bogen henvender sig til advokater, sagsbehandlere, sundhedspersoner, patientvejledere, studerende m.fl., som beskæftiger sig med problemstillinger inden for området.

Om forfatterne

Bogens tre forfattere er alle jurister, som i mere end 20 år har arbejdet med personskadeerstatning.

Kristina Sprove Askjær er chefkonsulent i Patienterstatningen og har tidligere undervist i personskadeerstatning på Syddansk Universitet.

Peter Jakobsen er chefkonsulent i Patienterstatningen, kommentator på Karnovs Lovsamling og underviser i forvaltningsret på Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet i Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Niels Hjortnæs er advokat (H) hos Alm. Brand Forsikring og medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen; udpeget af advokatrådet. Han har tidligere været ansat som chefkonsulent m.m. i Patienterstatningen.

Erstatning inden for sundhedsvæsenet udgives også som onlinebog.

Læs mere om onlinebøger fra Karnov Group HER.

*Den nævnte pris er for det første år, herefter er prisen 25% af første års pris.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
- Oversigt over lovens indhold
Patienterstatning – klage- og erstatningslovens kapitel 3
- Indledning
- § 19 Dækningsområdet
- § 20 Erstatningsbetingelserne
- § 21 Forsinket diagnose, ulykkestilfælde og lægemidler
- § 22 Forsøgspersoner og donorer
- § 23 Informationspligt
- § 24 Fastsættelse af erstatning
- § 24 a Godtgørelse til forældre ved børns dødsfald
- § 25 Nedsættelse af erstatning på grund af medvirken
- § 26 Andre erstatningsansvarlige
- § 27 Regres mod skadevolder
- § 28 Produktansvar
- § 29 Erstatningspligt
- § 30 Forsikringspligt
- § 31 Undtaget fra forsikringspligten
- § 32 Patienterstatningen
- § 33 Sagernes behandling
- §§ 34-36 er ophævet
- § 37 Indhentelse og afgivelse af oplysninger
Lægemiddelskader – klage- og erstatningslovens kapitel 4
- Indledning
- § 38 Anvendelsesområdet
- § 39 Udlevering af lægemidlet
- § 40 Lægemiddelbegrebet
- § 41 Receptpligtigt lægemiddel
- § 42 Manglende effekt/fejlordination
- § 43 Erstatningsbetingelserne
- § 44 Årsagssammenhæng
- § 45 Informationspligt
- § 46 Fastsættelse af erstatning
- § 46 a Godtgørelse til forældre ved børns dødsfald
- § 47 Afledte regreskrav
- § 48 Nedsættelse af erstatning på grund af medvirken
- § 49 Definition på en serieskade
- § 50 Erstatningssummer
- § 51 Forholdsmæssig nedsættelse af erstatningskrav
- § 52 Andre erstatningsansvarlige
- § 53 Statens regresadgang ved produktansvar
- § 54 Lægemiddelskadeordningens finansiering
- § 55 Sagernes behandling
- §§ 56-57 er ophævet
- § 58 Indhentelse og afgivelse af oplysninger

Ankenævnet for Patienterstatningen – klage- og erstatningslovens kapitel 4 a
- § 58 a Ankenævnet for Patienterstatningen
- § 58 b Klage til Ankenævnet for Patienterstatningen
- § 58 c Digital klage til Ankenævnet for Patienterstatningen
- § 58 d Indbringelse for domstolene

Forældelses- og straffebestemmelser – klage- og erstatningslovens kapitel 5
- § 59 Behandlingsskaders forældelse
- § 60 Lægemiddelskaders forældelse
- § 60 a Videresendelse til rette myndighed
- § 60 b Forældelse ved genoptagelse
- § 61 Straf for manglende overholdelse af oplysningspligten
- § 62 Straf for manglende overholdelse af forsikringspligten

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv. – klage- og erstatningslovens kapitel 6
- § 63 Lovens ikrafttræden
- § 64 Færøerne og Grønland